۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات
خانوار

جدول 1 - جمعيت در خانوارهاي معمولي بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار

جدول 2 - خانوارهاي معمولي بر حسب جنس و سن سرپرست و تعداد افراد

جدول 3 - خانوارهاي معمولي بر حسب جنس و وضع فعاليت سرپرست و تعداد افراد

جدول 4 - خانوارهاي معمولي بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد شاغل

جدول 5 - خانوارهاي بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد و تعداد افراد بيكار

جدول 6 - خانوارهاي معمولي بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بي‌سواد

جدول 7 -خانوارهاي معمولي بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد، تعداد افراد با سواد

جدول 8 - خانوارهاي معمولي و گروهي بر حسب تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل مرد

جدول 9 - خانوارهاي معمولي و گروهي بر حسب تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل زن

جدول 10 - خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب تعداد افراد و نوع محل سكونت

جدول 11 - خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحد مسكوني معمولي بر حسب تعداد افراد و تعداد اتاق در اختيار

جدول 12 - خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحد مسكوني معمولي بر حسب تعداد افراد و نحوه‌ تصرف محل سكونت

جدول 13 - خـانوارهاي معمولي سـاكن بر حسب تعداد افراد خانوار و در اختيارداشتن موتور سيكلت، خودروي سبك و رايانه‌ در محل سكونت

جدول 14 - خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب عمده‌ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز و ايجاد گرما

جدول 15 - خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب عمده‌ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز و تهيه آب گرم

جدول 16 - خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب عمده‌ترين منبع تأمين آب مصرفي براي آشاميدن و ساير مصارف

جدول 17 - خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب عمده‌ترين منبع تأمين آب مصرفي براي پخت و پز و ساير مصارف

جدول 18 - خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب عمده‌‌ترين منبع تأمين آب آشاميدني خانوار و نوع محل سكونت
تاریخ به روز رسانی: 1394/11/03
تعداد بازدید: 2671
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal