۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 45    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 1
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل تابستان 98 1398/07/23
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در شهريور ماه 1398 1398/07/08
كتاب جدول عمر و اميد به زندگي شهرستانهاي استان اصفهان چاپ و منتشر شد 1398/06/05
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در مرداد 1398 1398/06/05
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان فصل بهار 98 1398/05/13
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در تير 1398 1398/05/09
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل بهار 98 1398/04/17
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در خرداد 1398 1398/04/09
نرخ رشد جمعيت در استان اصفهان افزايش يافت 1398/03/12
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان ارديبهشت 1398 1398/03/08
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه چهارم و سال 1397 1398/02/31
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان فروردين 1398 1398/02/18
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل زمستان 97 و سال 97 1398/01/26
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در اسفند ماه 1397 1398/01/19
سالنامه آماري استان و شهرستان سال 1396 1397/12/18
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور و استان اصفهان در بهمن ماه 1397 1397/12/07
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه سوم 1397 1397/11/10
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در دي ماه 1397 1397/11/09
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل پاييز 97 1397/10/25
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در آذر ماه 1397 1397/10/09
ميزگرد 'نقش آمار در توسعه كشور' در ايرنا اصفهان برگزار شد 1397/09/24
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در آبان ماه 1397 1397/09/10
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه دوم 1397 1397/08/23
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل تابستان 97 1397/08/21
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در مهرماه 1397 1397/08/06
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در شهريورماه 1397 1397/07/08
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در امردادماه 1397 1397/06/07
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل بهار 97 1397/05/29
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در تيرماه 1397 1397/05/09
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه اول 1397 1397/05/07
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal