۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 58    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در ارديبهشت‌ماه 1399 1399/03/06
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در فروردين‌ماه 1399 1399/02/03
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در اسفند‌ماه 1398 1399/01/18
انتشار سالنامه سال 1397 استان و شهرستان هاي استان 1398/12/10
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در بهمن‌ماه 1398 1398/12/04
انتشار گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فصل پاييز 98 استان اصفهان 1398/11/27
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در دي‌ماه 1398 1398/11/06
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل پاييز 98 1398/10/16
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در آذر ماه 1398 1398/10/03
انتشار كتاب رتبه بندي استان هاي كشور بر اساس برخي شاخص هاي آماري سال 1396 1398/09/13
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در آبان ماه 1398 1398/09/09
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در مهر ماه 1398 1398/08/04
گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان فصل تابستان 98 1398/08/01
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل تابستان 98 1398/07/23
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در شهريور ماه 1398 1398/07/08
كتاب جدول عمر و اميد به زندگي شهرستانهاي استان اصفهان چاپ و منتشر شد 1398/06/05
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در مرداد 1398 1398/06/05
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان فصل بهار 98 1398/05/13
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در تير 1398 1398/05/09
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل بهار 98 1398/04/17
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در خرداد 1398 1398/04/09
نرخ رشد جمعيت در استان اصفهان افزايش يافت 1398/03/12
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان ارديبهشت 1398 1398/03/08
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه چهارم و سال 1397 1398/02/31
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و نرخ تورم خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان فروردين 1398 1398/02/18
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل زمستان 97 و سال 97 1398/01/26
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در اسفند ماه 1397 1398/01/19
سالنامه آماري استان و شهرستان سال 1396 1397/12/18
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور و استان اصفهان در بهمن ماه 1397 1397/12/07
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه سوم 1397 1397/11/10
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal