۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
مدیریت نظام فنی و اجرایی مدیریت نظام فنی و اجرایی
1398/02/14 لزوم ثبت اطلاعات قراردادها در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور  بخشنامه شماره 2
لزوم ثبت اطلاعات قراردادها در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور بخشنامه شماره 2
2 در راستاي رعايت بندج ماده 4 آيين نامه، هرگونه دريافت و پرداخت بابت قراردادهاي مشمول قانون، منوط به اطمينان
مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه است و در صورت ثبت نشدن قرارداد در پايگاه، پرداخت هرگونه وجه
 از نقدي و اسنادي مجاز نيست.
تعداد بازدید: 227
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal